Dvorec Sela


Dvorec Sela je bil sezidan sredi 18. stoletja kot letovišče za potrebe jezuitov iz Trsta. Takrat je bilo tu podeželje, na Ljubljanici , ki teče v bližini pa je bil postavljen mlin. V desetletjih svojega obstoja, je dvorec zamenjal kar nekaj lastnikov. V glavnem so bili to bogati ljubljanski in dunajski trgovci. Po prvi svetovni vojni ga v najem vzame država in kmetijsko ministrstvo tu naseli konje, ki pa jih leta 1937. preseli v grad pri Litiji , dvorec pa nameni za deško vzgajališče. Po drugi svetovni vojni so tu zopet vojaške dejavnosti.

Dvorec Sela ima dve nadstropji, sestavljen pa je iz treh med seboj povezanih zgradb. Osrednji, glavni del dvorca, ter zahodni in vzhodni del.